Czyszczenie kanałów wentylacyjnych

Czyszczenie kanałów wentylacyjnych realizujemy za pomocą specjalistycznego sprzętu. Proces jest przeprowadzany przez maszynę z wymiennymi szczotkami dobieranymi do przekrojów kanałów. Uniesione przez szczotki zanieczyszczenia wyciągane są z instalacji za pomocą podciśnienia. Co istotne wykonujemy inspekcję stanu przed i po czyszczeniu. Również w czasie pracy urządzenia możemy na bieżąco obserwować efekty pracy i stan instalacji. Ostatnim etapem jest dezynfekcja kanałów poprzez rozpylanie atestowanych środków czyszczących.

Po wykonanym zleceniu materiał wideo jest przekazywany zleceniodawcy. Skuteczność wykonanej przez nas dezynfekcji możemy dodatkowo poprzeć wykonaniem badań mikrobiologicznych. Badania mikrobiologiczne są niezbędne dla obiektów służby zdrowia laboratoriów i pomieszczeń typu clean room

Warto wspomnieć iż obowiązek czyszczenia kanałów wentylacyjnych jest regulowany prawnie. Prawo budowlane zawiera wytyczne dotyczące metod czyszczenia instalacji jaki i częstotliwości jej wykonywania.

Czyszczenie kanałów wentylacyjnych powinno być wykonane w  budynkach takich jak:

  • placówki służby zdrowia
  • obiekty użyteczności publicznej
  • obiekty komercyjne (biurowe)
  • obiekty usługowe
  • domy jednorodzinne
Call Now Button