Pomiary wentylacji mechanicznej

Nasza firma realizuje kompleksowe pomiary w instalacjach wentylacji i klimatyzacji, które obejmują m.in. temperaturę i wilgotność powietrza, prędkość przepływu powietrza, strumień objętości powietrza, różnicę ciśnień oraz próbę szczelności całej instalacji.

Pomiary parametrów fizycznych powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji wykonuje się podczas okresowej kontroli realizowanej w czasie użytkowania układów i instalacji. Proces ten jest również konieczny po zakończeniu wszelkich prac montażowychm, który weryfikuje ich poprawność.

O tym czy pomiary są dokładne i rzetelne decyduje m.in. metoda pomiarowa, jakość zastosowanych urządzeń pomiarowych, a także interpretacja uzyskanych wyników.

 

Call Now Button