Serwis klimatyzacji precyzyjnej

Serwisowanie przez naszą firmę pomieszczeń typu Data Center zapewnia:

 • bezpieczne funkcjonowanie urządzeń
 • zapewnienie efektywności działania systemu
 • utrzymanie parametrów temperatury
 • utrzymanie parametrów wilgotności

Przykładowy zakres prac przy przeglądzie:

 • Kontrola obudowy urządzenia
 • Dezynfekcja skraplacza, parownika
 • Kontrola pracy wentylatorów
 • Kontrola natężenia prądowego silników
 • Kontrola siłowników
 • Kontrola presostatów
 • Pomiar i kalibracja czujników temperatur
 • Pomiar i kalibracja czujników wilgotności
 • Pomiar ilości powietrza nawiewanego/wywiewanego
 • Pomiar sprawności nagrzewnic/chłodnic
 • Kontrola pracy nawilżacza
 • Badanie glikolu
 • Pomiar natężania sprężarki
 • Pomiar filtrów freonowych
 • Kontrola zawartości oleju w układzie
 • Kontrola szczelności instalacji freonowej i ew. usunięcie nieszczelności
 • Pomiar przegrzewu czynnika chłodniczego
 • Kontrola i wymiana filtrów powietrza
 • Kontrola szaf zasilająco/sterowniczych, pomiar kamerą termowizyjną
Call Now Button